تاخیر در امتیاز دهی --- دوستان در سیستم امتیاز دهی سایت مربی 3 مشکلی پیش امده است که احتمالا تا امشب و یا فردا دوشنبه 1393/11/13 برطرف خواهد شد و امتیازات را وارد خواهیم کرد . به همین دلیل از شما دوستان پوزش می طلبیم -- مدیر سایت مربی 3

اخبار


هفته 19

ایران
شروع راند : 1393/11/15 15:30
 
شروع مدیریت : 1393/11/09 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/15 14:30
هفته 24

انگلیس
شروع راند : 1393/11/18 16:15
 
شروع مدیریت : 1393/11/11 16:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/18 15:15
هفته 22

اسپانیا
شروع راند : 1393/11/17 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/11/10 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/17 22:15
هفته 19

آلمان
شروع راند : 1393/11/14 22:30
 
شروع مدیریت : 1393/11/10 23:30
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/14 21:30
هفته 22

ایتالیا
شروع راند : 1393/11/18 20:30
 
شروع مدیریت : 1393/11/11 18:00
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/18 19:30
هفته 7

باشگاهای اروپا
شروع راند : 1393/11/28 23:15
 
شروع مدیریت : 1393/09/24 16:48
 
آخرين مهلت مديريت: 1393/11/28 22:15